Czym jest geologia złożowa?

Czym jest geologia złożowa? Każdy z nas zastanawiał się kiedyś, skąd bierze się energia, z której korzystamy na co dzień, gotując posiłki czy prowadząc samochody osobowe. Zanim będziemy w stanie skorzystać z tych wszystkich możliwości, wyspecjalizowane firmy zatrudniające naukowców wykształconych w dziedzinie geologii, prowadzą szereg skomplikowanych przedsięwzięć. Wszystko po to, by wyczerpujące się złoża surowców, zastąpiły świeże, gotowe by napędzać naszą codzienną rzeczywistość. Mowa o geologii złożowej. 

Geologia złożowa lub geologia złóż, zajmuje się poszukiwaniem naturalnych zgromadzeń kopalin, które mogą okazać się potencjalnie opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. To ludzie zajmujący się tym działem nauki, pracujący w branży, wynajmowani są po to, by poszukiwać złóż gazu ziemnego czy ropy naftowej http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html. Na czym to wszystko polega?

Jak zostać geologiem?

W ogromnym skrócie przyszli geologowie są kształceni w technikach przygotowujących do kierunku, by później podjąć naukę na wydziale geologicznym jednego z uniwersytetów. Tam nie tylko uczęszczają na zajęcia i zdają egzaminy, ale przede wszystkim — uczestniczą w ćwiczeniach terenowych. Taki trening przygotowuje przyszłych absolwentów kierunku do pracy w zawodzie. Po otrzymaniu uprawnień do wykonywania pracy geologa pojawiają się możliwości zatrudnienia w jednej z nisz. Jedną z nich jest właśnie geologia złożowa.

Gorączka czarnego złota

Geologowie zajmujący się złożami mineralnymi, za pomocą nowoczesnych technologii, są w stanie znaleźć w ziemi dobra, których eksploatacja okazuje się później fundamentem, na którym kraj posiadający je, buduje swoją przyszłą gospodarkę. Tak stało się w przypadku Wenezueli czy Norwegii, w której pod koniec lat osiemdziesiątych, ludzie zajmujący się geologią, znaleźli ogromne złoża ropy naftowej. Norwegowie do dziś pozostają jedną z największych potęg naftowych na świecie. Żeby wygrać na geologicznej loterii, trzeba jednak grać, a by zagrać — skorzystać z usług, które oferuje geologia złożowa. Na szczęście, mimo kosztów, poszukiwania kopalin z roku na rok stają się coraz bardziej efektywne.

Szukanie naturalnych złóż, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, nie było tak proste, jak dzisiaj. Przede wszystkim, praca w terenie wymagała dużo liczniejszych grup geologów. Grupy te z czasem zmniejszały się, a dzisiaj ogromną część pracy, która wtedy spoczywała na barkach ludzi, jest zautomatyzowana przez zaawansowane maszyny. Tym samym, rozwój technologiczny konsekwentnie zawyża standardy efektów pracy geologicznej.

W poszukiwaniu gazu ziemnego

Gaz ziemny jest obok węgla jednym z minerałów, które występują na terenie Polski najczęściej. Nazywany jest także gazem łupkowym, ze względu na fakt, iż gromadzi się w skałach osadowych, zwanych łupkami, z których jest później wydobywany.

Czym jest geologia złożowa?Proces poszukiwania naturalnych złóż gazu ziemnego rozpoczyna się od zebrania niezbędnych danych. Ciężkie pojazdy z najnowocześniejszą aparaturą i doświadczoną grupą geologów na pokładzie, tygodniami, lub nawet miesiącami, skanuje dany obszar metr po metrze. Wykorzystywane w tym celu są urządzenia do badań sejsmicznych, takie jak wibrosejsy, czy geofony. Obraz zarejestrowany przez tego typu urządzenia, można nazwać swego rodzaju zdjęciem rentgenowskim ziemi.

Kiedy zespół kończy swoją pracę, zgromadzone obrazy i inne informacje, niczym małe elementy układanki, są do siebie dopasowywane. Za pomocą technologii komputerowych, łączą się ze sobą, tworząc niezwykle szczegółowy, trójwymiarowy obraz tego, co znajduje się pod ziemią — wraz z potencjalnymi kopalinami węglowodorów.

Kiedy model terenu jest już gotowy, geologowie poszukują na nim obszarów, które mogą okazać się opłacalny w wydobyciu złożami gazu. Jeśli istnieją podejrzenia co do obecności jednego z nich, ekipa przeprowadza tzw. odwiert poszukiwawczy, podczas którego okaże się, co dokładnie zarejestrowała aparatura.

Geologia złóż ropy naftowej.

Geologia złożowa dzieli się na różne działy, a jednym z nich jest geologia naftowa. To nisza, którą warto omówić, ze względu na jej ogromną popularność — geologia naftowa to prawdziwa celebrytka wśród działów nauki o ziemi. Naturalnie polega ona na poszukiwaniu naturalnych złóż ropy naftowej, a jak wygląda od strony technicznej?

W popkulturze zakorzenił się obraz wyrastających z oceanów, potężnych platform wiertniczych. Zanim jednak dojdzie do wydobycia surowca, geologowie muszą przejść pewien proces, który pomoże im w poszukiwaniach. W przypadku złóż mających występować na lądzie sprawa ma się podobnie jak w przypadku węglowodorów pozyskiwanych ze skał łupkowych. Jeśli zaś chodzi o złoża występujące na morzu, wybrany obszar jest badany przez specjalistyczne okręty wyposażone w urządzenia emitujące fale sejsmiczne. Fale te potrafią wnikać w strukturę ziemi bardzo głęboko — nawet do dwunastu kilometrów, dostarczając załodze informacji, które później złożą się na szczegółową mapę terenu. Na trójwymiarowym modelu następnie zlokalizowane zostaną miejsca, w których występują złoża ropy naftowej, a odpowiednie ekipy przeprowadzą testowe odwierty poszukiwawcze.