Kto to jest przewodnik turystyczny – na czym polega ten zawód?

Kto to jest przewodnik turystyczny – na czym polega ten zawód? Kurorty turystyczne, ośrodki miejskie, parki krajobrazowe i pasma górskie – co łączy ze sobą wszystkie te miejsca? W każdym z nich można spotkać się z przewodnikiem turystycznym, który oprowadza zwiedzających oraz sprawuje nad nimi opiekę. To osoby, których zadaniem jest przekazanie wszystkich najciekawszych informacji oraz przybliżenie historii danego miejsca. Kim są przewodnicy i jaka dokładnie jest ich rola?

Przewodnik turystyczny – definicja i rys historyczny

Mianem przewodnika turystycznego, zgodnie z definicją, określa się osobę, która zawodowo zajmuje się oprowadzaniem turystów, udzielaniem im informacji, przygotowywaniem planu wycieczki oraz sprawującą nad nimi opiekę. Zawód przewodnika posiada w Polsce bardzo bogatą tradycję i sięga XIX wieku, kiedy w kraju kształtowała się zorganizowana turystyka i powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Przez kolejne lata, zawód przewodnika był poddawany różnego rodzaju regulacjom. Dawniej, do jego wykonywania niezbędne było zdanie odpowiedniego egzaminu oraz uzyskanie licencji przewodnika. Obecnie, jest to wymagane tylko w stosunku do przewodników górskich. Pozostałe rodzaje przewodnictwa (tj. miejskie, terenowe i muzealne) nie są poddane żadnym regulacjom. Warto też zaznaczyć, że samo pojęcie przewodnika jest bardzo rozległe. Przewodnik turystyczny to bowiem zarówno osoba, która oprowadza zwiedzających po muzeach, jak i przewodzi turystom na szlakach górskich, opiekuje się nimi podczas zagranicznych wyjazdów czy też planuje ich wolny czas w trakcie weekendowego zwiedzania miasta. Wszystkie te osoby powinna zaś łączyć pasja, zaangażowanie i troska o turystów.

Znaczenie i rola zawodu przewodnika

Przyjeżdżając do nieznanego miejsca, zazwyczaj posiada się w głowie jego określoną wizję. Może być ona bardzo optymistyczna, obojętna lub nawet nieco pesymistyczna. Rolą przewodnika jest zaś realne przedstawienie danego miejsca przy jednoczesnym zachęceniu do jego zgłębiania. To od niego, w dużej mierze, zależy czy turyści wrócą do domu zadowoleni oraz jak będą wspominać swój wyjazd. Zdarza się, że nawet najbardziej negatywnie nastawiona osoba, zmienia swoje zdanie właśnie dzięki osobie przewodnika turystycznego, który swoim zaangażowaniem skutecznie zaraża miłością i pasją. Jakie jest więc znaczenie przewodnika?

  • edukacja – z zakresu historii, sztuki oraz ochrony przyrody (w zależności od miejsca, w którym pracuje)
  • promocja – swoją pracą niejako reklamuje dany obszar, biorąc udział w budowaniu jego marki oraz zachęcając turystów do jego odwiedzania
  • bezpieczeństwo – dzięki niemu turyści czują się pewnie nawet w potencjalnie niebezpiecznych miejscach
  • popularyzacja kultury turystycznej – zachęcanie do zwiedzania oraz poznawania nieznanych miejsc
  • ochrona przyrody – szczególnie w parkach krajobrazowych.

Nie ma wątpliwości, że profesja przewodnika jest bardzo potrzebna. Trudno wyobrazić sobie zwiedzanie wielu miejsc bez obecności profesjonalisty, który udzieli wszelkich informacji, oprowadzi oraz opowie ciekawostki, które nie są obecne w standardowych, szkolnych podręcznikach.

Kto może zostać przewodnikiem turystycznym?

Kto to jest przewodnik turystyczny - na czym polega ten zawódWykonywanie zawodu przewodnika turystycznego wiąże się z koniecznością obcowania z dużą ilością osób. Kojarzy się natomiast z ciągłą przygodą, wyzwaniami i dużą ilością obowiązków. Zajmowanie się przewodnictwem posiada swoje wady i zalety, jednak jest przeznaczone przede wszystkim dla miłośników historii, przyrody oraz – po prostu – ludzi z pasją. Trudno bowiem byłoby zachęcić inne osoby do poznania danego miejsca, nie będąc z nim emocjonalnie związanym. Kto, zatem, może zostać przewodnikiem? Zgodnie z polskim prawiem każdy, kto jest pełnoletni, nie jest karany w związku z wykonywanym zawodem oraz posiada, co najmniej, średnie wykształcenie. Na pewno będzie to nieco łatwiejsze w przypadku osób, które ukończyły szkołę lub studia powiązane z turystyką, historią czy też ochroną przyrody. Poza tym, należy pamiętać że przewodnik często oprowadza duże ilości osób, co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich umiejętności interpersonalnych. W tym przypadku, wiedza to nie wszystko, przyda się też wysoka kultura osobista, umiejętności organizacyjne oraz… poczucie humoru.

Dlaczego warto korzystać z usług przewodnika?

Wynajęcie przewodnika wiąże się z dodatkowym kosztem, który jest zależny od miejsca oraz zakresu obowiązków, jakimi ma się zająć. W czasach, kiedy wszelkie informacje można znaleźć w Internecie, mogłoby się wydawać że korzystanie z usług profesjonalisty nie jest wcale potrzebne. Trzeba jednak pamiętać, że suche informacje nie zastąpią kontaktu na żywo z pasjonatem, przed którym dane miejsce nie ma tajemnic. Dlaczego jeszcze warto zdecydować się na przewodnika?

  • oszczędność czasu: nie trzeba samodzielnie opracowywać planu zwiedzania
  • informacje, które przekazują przewodnicy często nie są powszechnie dostępne i znane
  • bezpieczeństwo i profesjonalna opieka
  • przewodnik nie tylko opowie o danym miejscu, ale też m.in. doradzi gdzie warto zjeść, jakie miejsca jeszcze należy odwiedzić, gdzie znaleźć najtańszy transport itd.
  • można być spokojnym o to, że zobaczy się wszystkie miejsca godne uwagi.

I dlatego z usług przewodnika korzystają nie tylko wycieczki szkolne, ale również klienci indywidualni. Nie dziwi wiec, że zawód ten zyskuje na popularności, przyciągając wciąż nowe, pełne entuzjazmu osoby.